Grondaankoop

Rijkswaterstaat is in april 2017 gestart met de grondverwerving rond de A58. De grond is nodig voor de verbreding van de weg van 2 naar 3 rijstroken. Het gaat om de trajecten tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder. Met een groot aantal betrokken eigenaren lopen gesprekken en zijn er op het traject Eindhoven-Tilburg diverse aankopen gerealiseerd.

Eindhoven-Tilburg
Het ruimtebeslag (de ruimte die nodig is) voor de wegverbreding van de snelweg A58 van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg is in grote lijnen bekend. Dit biedt de adviseurs Grondverwerving van Rijkswaterstaat de mogelijkheid om vooruitlopend op de formele besluitvorming de rechthebbenden te informeren en een afspraak te maken voor een persoonlijk overleg. Gezamenlijk bezien we na een eerste informerend gesprek hoe we verder contact houden en mogelijk de aankooponderhandelingen kunnen starten.

De gesprekken voor het traject Eindhoven-Tilburg vinden uiteraard al plaats. De betrokken eigenaren ontvingen hierover in februari 2019 een brief van Rijkswaterstaat.

Annabosch-Galder
Het traject Annabosch-Galder heeft vertraging in de uitwerking van de plannen. Een eerste inschatting is dat de stikstofopgave voor het project A58 Annabosch-Galder een vertraging van 3-5 jaar kan opleveren. Met name voor dit traject is het lastig om een sluitende beoordeling op stikstof rond te krijgen. Wat precies de planning wordt, werken we nu verder uit. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer de eerste gesprekken met grondeigenaren gaan plaatsvinden.

Speciaal team
Voor de verwerving van grond zetten we een speciaal team in van deskundige grondaankopers die het project, de procedures en de gevoeligheden goed kennen. We pakken de grondverwerving heel zorgvuldig aan: het gaat tenslotte om het eigendom van particulieren, organisaties en bedrijven.

Grondaankopers in dit project zijn Ronald Kempers (E: Ronald.Kempers@rws.nl, T: 06 - 512 447 52), Hans Gijezen (tot 01-04-2022, E: Hans.gijezen@rws.nl, T: 06-31011376) en Frans Burgers (E: Frans.burgers@rws.nl, T: 06-53121561)

Interview met Hans Gijezen - accountmanager Vastgoed regio Zuid:

‘InnovA58 is een dynamisch project’

Rijkswaterstaat heeft een afdeling die zich uitsluitend met grondverwerving bezighoudt. Dat is niet zomaar: het aankopen van grond is vaak een essentiële voorwaarde om een project te kunnen uitvoeren. Hans Gijezen is binnen deze afdeling regisseur Grondverwerving. ‘Grondverwerving rond InnovA58 is – naast enkele andere projecten – een belangrijke projectopdracht voor mij.’

De naam InnovA58 zegt het al: De aanpassing van de A58 gaat verder dan alleen verbreding. ‘De opdracht is om er een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg van te maken. Dat betekent: Zoveel mogelijk innovaties doorvoeren’, vertelt Gijezen. ‘Dat is voor ons een extra uitdaging omdat je van de gebaande paden afwijkt en flexibel moet kunnen inspelen op vernieuwende ideeën.’

Zorgvuldige aanpak
Overleggen en onderhandelen met gemeentes, natuurorganisaties en (in dit geval) ook Defensie is aan de orde van de dag. Gijezen noemt een paar voorbeelden. ‘De legerplaats Oirschot ligt langs de A58 en de gemeente Eindhoven is met plannen rond het vliegveld bezig. Vlakbij knooppunt Sint-Annabosch ligt het Ulvenhoutse bos. Dat is een beschermd natuurgebied en vraagt om een uiterst zorgvuldige aanpak. Niet in de laatste plaats omdat we na moeten denken over natuurcompensatie.’ Een dynamisch project? ‘Dat is het zeker’, zegt Gijezen lachend.

Persoonlijke binding
De onderhandelingen met particuliere grondbezitters vragen een wat andere aanpak. ‘Professionele organisaties kennen de procedures over het algemeen goed en hebben minder emotionele binding met het eigendom. Voor particulieren is het soms heel ingrijpend.’ Hans Gijezen weet dit als geen ander: Hij zit al veertig jaar in het ‘vastgoedvak’, waarvan de laatste 20 jaar bij Rijkswaterstaat. ‘Ik was onder meer betrokken bij de Maaswerken. Via enquêtes bevroegen we destijds regelmatig eigenaren. Dit wees bijvoorbeeld uit dat betrokkenen graag meer contactmomenten en informatie over de voortgang wilden. Eigenaren hebben graag snel duidelijkheid en vinden het vervelend lang in onzekerheid te zitten. Daar hebben we veel van opgestoken en we besteden daar ook de nodige zorg aan.’

Cookie-instellingen