Vragen en antwoorden

Het meest recente bericht over de wegverbreding is van 23 juni 2023.

Blijf automatisch op de hoogte, meld u aan voor de InnovA58-nieuwsbrief.

In de beslissing over de wegverbreding van de A58 van twee naar drie rijstroken is destijds rekening gehouden met de verkeerscijfers in 2030. Uit berekeningen blijkt dat verbreden naar twee naar drie rijstroken voldoende capaciteit biedt voor de verwachte toename van de filedruk.

De wegverbreding leidt tot een betere doorstroming van het verkeer en dus tot minder filevorming. Waardoor er minder CO2-uitstoot plaatsvindt in de omgeving. De weg sluit bovendien aan op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit en energie.

Als direct omwonende merkt u niet altijd direct iets van de innovaties op de verbrede A58. De hoeveelheid verkeer neemt toe na de wegverbreding en dat betekent mogelijk meer overlast voor de omgeving. Wel dragen de maatregelen die we nemen op de verbrede weg bij aan een vermindering van de C02-uitstoot in het gebied en daarmee aan een beter klimaat in Nederland.

Jazeker. Als een innovatie alleen nog op kleine schaal is toegepast en nu voor het eerst grootschalig op een snelweg wordt ingezet, is dat ook innovatie. Het grootschalig inzetten van een innovatie vraagt vaak om andere vernieuwingen, bijvoorbeeld bij de aanleg of in de productie van het hergebruikte materiaal.

Welke innovaties bij de aanleg van de wegverbreding precies gerealiseerd gaan worden, is nog niet bekend; we vragen de aannemers tijdens de aanbesteding om ook met hun innovatieve ideeën te komen.

Wel weten we nu al dat de innovaties een bijdrage zullen leveren aan onze doelstellingen op het gebied van duurzame leefomgeving. Overigens zullen innovaties niet altijd direct zichtbaar zijn.

Zo krijgt de verbrede A58 mogelijk duurzaam asfalt in combinatie met vrijwel volledig hergebruik van bestaand asfalt. Dit is een innovatie, maar als je over de weg rijdt, is die innovatie niet direct zichtbaar.

Andere innovaties zijn wel zichtbaar. Zo legde Rijkswaterstaat een Innovatiestrook (teststrook) aan bij verzorgingsplaats Kloosters langs de A58. Hier testen we (zichtbaar) innovaties in de praktijk. Zie Innovaties.

Innovaties die passen binnen de innovatiethema’s van InnovA58 krijgen een plek in het Living Lab, onze leer- experimenteer- en testomgeving van waarin we de komende jaren experimenteren en innoveren.

Binnen het living Lab is ruimte om innovaties die zich nog niet hebben bewezen in de praktijk te testen om zo de kans op succesvolle toepassing te vergroten. Dit doen we samen met marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en gebruikers.

Bij InnovA58 testen we nieuwe en vernieuwende producten en werkwijzen die passen in duurzaam bouwen en een duurzame leefomgeving. Als innovaties in onze testomgeving slagen, kunnen we ze toepassen bij de wegverbreding A58 en andere (wegen)projecten. 

We innoveren bijvoorbeeld in slimme mobiliteit, circulair werken, maatregelen voor klimaat en energie en een verzorgingsplaats 2.0.

Meer informatie over InnovA58.

Het project InnovA58 richt zich op de wegverbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. In totaal zou dat 35 kilometer snelweg zijn die we verbreden van twee naar drie rijstroken. Vanwege de stikstofproblematiek liggen de verbredingsprojecten stil. Het innovatieproject gaat wél door (zie hieronder).

Het meest recente bericht hierover is van 23 juni 2023.

De wegverbreding is nodig, omdat er op de A58 regelmatig files staan. Dit levert grote economische schade op. Ook leiden de files tot overlast van sluipverkeer in dorpskernen. Eind november 2015 koos de minister van Infrastructuur en Milieu daarom voor een wegverbreding van delen van de A58 van twee naar drie rijstroken.

InnovA58 maakt gebruik van innovaties. Nieuwe prducten, maatregelen en werkwijzen die zich al bewezen hebben, passen we waar mogelijk toe bij de wegverbreding. We gaan in gesprek met bedrijven en bouwers (o.a. via een marktconsultatie) en bekijken welke innovaties we in het contract voor de wegverbreding kunnen vragen of stimuleren.

Ook gaan we op initiatief van overheden en de omgeving in gesprek over duurzame oplossingen. Zo zorgen we er samen voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg wordt.

Cookie-instellingen