De A58: een slimme en duurzame snelweg

Samenwerken aan een betere doorstroming op de A58

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een groene leefomgeving waar u prettig en veilig kunt wonen, werken en reizen. In 2030 wil Rijkswaterstaat energieneutraal zijn. We wekken dan evenveel energie op als we verbruiken. Dit geldt ook voor het project InnovA58 waar we circulair werken door bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, duurzaam geproduceerde materialen gebruiken en zo min mogelijk afval produceren.

Verbreding A58
Vanuit het project InnovA58 verbreden we de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg van 2 naar 3 rijstroken. Ook pakken we op het traject Sint-Annabosch en Galder de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27 aan. Ditzelfde geldt op het traject Eindhoven – Tilburg voor de knooppunten Batadorp, de Baars, Ekkersweijer en de aansluitingen Moergestel en Best. De verbreding is nodig om de files op deze weg, en het daarmee samenhangende sluipverkeer in de dorpskernen rondom de A58, fors te verminderen. We zorgen er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een duurzame en toekomstvaste snelweg wordt.
Op het tussenliggende traject tussen Tilburg – Breda is -binnen het project InnovA58- geen wegverbreding voorzien. Dit gedeelte van de A58 wordt nu opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.           


Laatste nieuwsberichten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuwsberichten ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Over deze site        

Disclaimer
Privacy
Copyright