De A58: een slimme en duurzame snelweg

Samenwerken aan een betere doorstroming op de A58

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een groene leefomgeving waar u prettig en veilig kunt wonen, werken en reizen.

In 2030 wil Rijkswaterstaat energieneutraal zijn. We wekken dan evenveel energie op als we verbruiken. Dit geldt ook voor het project InnovA58. Dit betekent dat we naast de opgave van de wegverbreding van de A58 óók experimenteren met innovatieve, duurzame werkwijzen en producten voor de wegenbouw. Zijn deze succesvol, dan willen we ze meteen toepassen bij de verbreding van de A58 en andere wegenprojecten.

We werken bijvoorbeeld circulair door bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, met duurzaam geproduceerde materialen te werken, zo min mogelijk afval te produceren en zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Dat doen we samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Verbreding A58

De wegverbreding van de verschillende trajecten van de A58 is gepauzeerd vanwege het stikstofvraagstuk. 

Vanuit het project InnovA58 is de een wegverbreding van de A58 gepland tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder van twee naar drie rijstroken. HIerbij horen op traject Eindhoven – Tilburg de knooppunten Batadorp, de Baars, Ekkersweijer en de aansluitingen Moergestel en Best.

Ditzelfde geldt op het traject Sint-Annabosch en Galder voor de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27. De verbreding is nodig om de files op deze weg, en het daarmee samenhangende sluipverkeer in de dorpskernen rondom de A58, fors te verminderen.

Op het gebied van innovatie werken we samen met marktpartijen, medeoverheden, kennisinstellingen en gebruikers. InnovA58 werkt samen met het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL, lees hier meer over het programma.

Op het tussenliggende traject tussen Tilburg – Breda is - binnen het project InnovA58- geen wegverbreding voorzien. Dit gedeelte van de A58 wordt nu opgepakt binnen de MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda.           


Laatste nieuwsberichten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuwsberichten ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen