Proeftuin symbiotisch paviljoen

Het symbiotisch paviljoen is één van de proeftuinen van InnovA58. We werken hierin samen met maatschappelijk partners en commerciële partijen. Voor Rijkswaterstaat is dat een nieuwe, innovatieve manier van samenwerken.

Update: eind april 2024 start de aanleg van de bouwweg naar het aan te leggen paviljoen.

Symbiotisch bouwen

Bij parkeerplaats en tankstation Kloosters aan de A58 wordt in 2024 een Innovatiepaviljoen gebouwd. Niet alleen het paviljoen is innovatief, ook de manier van samenwerken. De samenwerkingspartners gebruiken straks het paviljoen om de voortgang van de innovaties op het gebied van duurzaamheid en wegenbouw aan iedereen te laten zien.

Bij symbiotisch bouwen staat de natuur centraal. Het paviljoen wordt een voorbeeld van wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid, samenwerken en natuurgeïnspireerd ontwerpen in de gebouwde omgeving.

Twee vliegen in één klap

In dit project innoveren we op twee vlakken: op technisch en op sociaal gebied.

In symbiose met de omgeving wordt een paviljoen ontworpen, gebouwd, geëxploiteerd en ontmanteld met als doel meerwaarde creëren voor de natuur op deze plek. Dat is de technische kant.

De sociale innovatie is dat we dit realiseren door op een nieuwe, gelijkwaardige manier samen te werken met partners in een collectief. In het collectief werken architecten, materiaaldeskundigen en bouwers met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid.

Rijkswaterstaat heeft hierin de rol van facilitator en is daarmee één van de partners. Zij maakt het paviljoen bijvoorbeeld mogelijk door het project letterlijk ruimte te geven op Kloosters. Ook brengt ze haar expertise in, net als de andere partners.

De leidraad van het collectief zijn de 6 life principles. Deze innovatieve andere manier van samenwerken heet ‘symbiotisch bouwen’. Het doel is om meerwaarde te creëren voor de natuur op deze plek. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de lokale biodiversiteit en het bevorderen van het vasthouden van water in de grond. Ook waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant nemen deel aan het collectief.

Bron: Life’s principles. Biomimicry Design Lens: een visuele gids. Biomimicry 3.8, 2015

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op via symbiotischbouwen@rws.nl .

Afbeeldingen

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen