Proeftuin verzorgingsplaats 2.0

Boskalis Nederland bouwt in opdracht van en is samen met Rijkswaterstaat parkeerplaats Kloosters aan de A58 bij Eindhoven om tot moderne stopplek voor weggebruikers. De uitvoering start in het voorjaar van 2024. Verschillende innovaties van diverse partners zijn onderdeel van dit project.

Het Shell-takstation en FastNed blijven actief.

De focus in de aanbesteding lag op de innovatiekracht en de creativiteit van de markt. Boskalis Nederland onderscheidde zich op duurzaamheid. In hun ontwerp en uitvoering spelen de thema's  leefbaarheid, energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en klimaatneutraal & circulair een rol.

Lees het nieuwsbericht over de gunning aan Boskalis Nederland.

Op deze website houden we u op de hoogte van de ontwerp- en uitvoeringsfase van verzorgingsplaats Kloosters. 

Onderzoek naar hergebruik van grond

Een onderdeel van  de proeftuin verzorgingsplaats 2.0 is de Leerruimte Grondstromen. Dit is een onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van grond. Oftewel: we beoordelen grond op haar waardevolle eigenschappen en kijken hoe we het opnieuw kunnen gebruiken. Samen leren staat voorop en dat doen de partners (Wageningen University and Research, Boskalis en Rijkswaterstaat) in een zgn. ‘Leerruimte’. Zij testen een uniek model waarin voor het eerst de biologische kwaliteit van grond is opgenomen. Lees er alles over in dit artikel 'Samenwerken op ontontgonnen gebied'.

Met het nemen van grondmonsters (maart 2024) startte het onderzoek.

 

Afbeeldingen

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen