Geluidsschermen: 10 stuks in 3 projecten

Langs de innovatiestrook van InnovA58 faciliteert Rijkswaterstaat onderzoek naar duurzame geluidsschermen. Geluidsschermen kunnen duurzaam zijn wat betreft het gebruikte materiaal, het productieproces, het transport en het effect op de omgeving.

Intussen staan langs de Innovatiestrook bij parkeerplaats Kloosters verschillende typen geluidschermen van diverse leveranciers en partners.

Mosbeton geluidschermen

Samen met TU Delft, Rutte Groep en ABT Ingenieurs testen we op het innovatieterrein sinds december 2022 mosbeton geluidschermen

In het nieuwsbericht dat we publiceerden bij de start van de testfase leest u meer over wie er betrokken zijn bij dit geluidschermproject en wat hun rol is.

In het artikel 'Mos, wat hebben we eraan?' legt Prof. dr. Henk Jonker de achtergronden uit van dit wetenschappelijk onderzoek naar mos-beton geluidschermen.

Eind maart 2024 installeerden de onderzoekers van TU Delft een irrigatiesysteem aan de mosbetonschermen om de mosgroei te stimuleren.

vier mannen die voor een geluidsscherm staan en een feestlint doorknippen
Partners in het project mosbeton geluidsschermen
op geluidsscherm aanbrengen van mosmengsel met een kwast
Aanbrengen van mosmengsel op de geluidsschermen
mannen in oranje hesjes aan het werk bij geluidscherm
maart 2024: aanbrengen irrigatiesysteem

Geluidsschermen i.s.m. ProRail

Acht typen geluidsschermen worden getest in een innovatiepartnerschap met ProRail. Zes ervan hebben een plek op het innovatieterrein van InnovA58.

Het innovatiepartnerschap is een aanbestedingsprocedure waarbij je marktpartijen uitdaagt om gezamenlijk met de opdrachtgever oplossingen te ontwikkelen die helpen om een probleem op te lossen of een ambitie te bereiken. In dit geval hebben Rijkswaterstaat en ProRail de gedeelde ambitie om in 2030 circulair te werken. Maximaal vier leveranciers krijgen de opdracht om hun scherm daadwerkelijk in een project te plaatsen.

Mensen met elkaar in gesprek bij geluidsschermen

Er zijn twee dingen bijzonder aan een innovatiepartnerschap:
1. een financiële bijdrage in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en
2. de belofte aan de leverancier om deze producten ook daadwerkelijk in te kopen nadat het traject met succes is doorlopen. In dit geval zullen de beste vier geluidsschermen uiteindelijk langs het spoor bij ProRail voor het eerst 'in het echt' worden toegepast.

In het nieuwsbericht dat RWS en ProRail publiceerden bij de start van de testfase op 6 juli 2023 leggen betrokken innovatiecollega's van ProRail uit wat de achtergrond is bij dit project.

De volgende leveranciers zijn betrokken bij dit innovatief partnerschap. Met een klik op de naam verschijnt een informatieblad met specificaties van het betreffende geluidsscherm.

 

Geluidsscherm Hollandscherm

De testopstelling van de duurzame geluidsschermen van Hollandscherm is een initiatief van Gebr. van Kessel (onderdeel KWS), als onderdeel van hun te testen innovaties op de Innovatiestroken. 

Afbeeldingen

Geluidsschermen

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen