Resultaten onderzoek: verjongingsmiddelen in asfalt

Jessica van Sluijs 25-04-2024 398 keer bekeken

Begin april kwamen zo'n 50 asfalt-experts bij elkaar voor de presentatie van de onderzoeksresultaten naar verjongingsmiddelen in asfalt op de innovatiestroken bij InnovA58. De aanwezigen kwamen van (betrokken) marktpartijen, kennisinstellingen, de bouwwereld en Rijkswaterstaat.

Het onderzoek: de werking van verjongingsmiddelen in asfaltmengsels

Direct naar de presentaties: Marc van Enk: Living lab InnovA58 , Jeroen van der Meer: Vergelijkend onderzoek emissies, Sayeda Nahar: InnovA58 materiaal onderzoek (Engels), Liz Mensink: Hoe nu verder?

ZOAB met hergebruikt asfalt

Bij de aanleg van de Innovatiestroken bij living lab InnovA58 (juli 2022) is op een deel van de toe- en afritten van parkeerplaats Kloosters Duurzaam ZOAB aangebracht. Dit ZOAB bevatte een hoog percentage hergebruikt oud asfalt. Het gepresenteerde onderzoek geeft meer inzicht in de werking van verjongingsmiddelen in deze asfaltmengsels. TNO was onze onderzoekspartner.

Wat levert dit onderzoek op?

  • We leerden onder andere dat het asfalt waarin 60% gerecycled asfalt is verwerkt op een andere manier veroudert dan asfalt zonder recyclede bestanddelen.
  • De beproefde verjongingsmiddelen zijn in de asfaltmengsels te herkennen op basis van unieke chemische eigenschappen. Om de werking ervan te kunnen evalueren, is een combinatie van proefmethoden nodig. Onderzoek naar de kans op het ontstaan van ongewenste emissies van deze asfaltmengsels, gaf positief resultaat. De aangetroffen emissies zijn herleidbaar naar de oorsprong van de bouwstoffen.
  • Met deze kennis kunnen we in de toekomst asfaltmengsels met verjongingsmiddelen mogelijk sneller valideren.

Verjongingsmiddelen

Het streven naar meer gebruik van circulair asfalt zorgt ervoor dat steeds meer oud asfalt wordt hergebruikt in nieuw asfalt. Om meer hergebruik mogelijk te maken, worden verjongingsmiddelen toegevoegd aan het oude asfalt. Het doel daarvan is om de eigenschappen van het oude asfalt op het niveau van volledig nieuw asfalt te krijgen.

verschillende monsters geelkleurige verjoningsmiddelen en zwarte asfaltmengels
Monsters van verjongingsmiddelen en asfaltmengsels

Onderzoeksvragen

Met het toenemend gebruik van verjongingsmiddelen in asfaltmengsels zoekt Rijkswaterstaat naar een geschikte aanpak voor het valideren van mengsels met deze additieven. Onderzoek naar deze mengsels op de innovatiestroken was er op gericht om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe werken de verjongingsmiddelen in het asfalt dat wordt aangeboden, en met welke tests is deze werking het best waar te nemen?
  • Kan asfalt met een hoog aandeel recycling ook echt weer presteren als een mengsel zonder recycling?
  • Wat is een geschikte benchmark-test voor asfaltmengsels met verjongers?
  • Wat zijn de milieu-hygiĆ«nische gevolgen van de toepassing van verjongingsmiddelen tijdens productie-, aanleg- en gebruiksfase?
  • Kan het testprogramma gebruikt worden om in de toekomst asfaltmengsels met verjongingsmiddelen versneld te valideren, bijvoorbeeld in de vorm van een groepsvalidatie?
schema met foto's over fasen in asfaltonderzoek
Onderzoek asfalt

TNO presenteerde de resultaten

Na de opening door Marc van Enk, projectmanager van InnovA58, gingen onderzoekers Sayeda Nahar en Jeroen van der Meer van TNO in op de inhoudelijke, technische resultaten. Liz sloot af met 'Hoe nu verder?'

Tekening over wat er nodig is om in 2030 100% duurzaam asfalt te gebruiken

Cookie-instellingen