Lezen: Europees Rural Roadwater Rescue in vakblad Civiele Techniek

Jessica van Sluijs 27-03-2024 361 keer bekeken

In project Rural Roadwater Rescue komen wegen- en waterautoriteiten, kennisinstituten, milieu- en bewonersorganisaties uit Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland en Nederland bijeen om expertise te delen in het omgaan met overvloedig water op wegen. Vakblad Civiele Techniek schreef er een groot artikel over.

De huidige experimenten bij InnovA58 hebben de warme belangstelling gewekt van de Europese partners in Rural Roadwater Rescue die in het voorjaar van 2023 Kloosters bezochten voorafgaand aan de Europese toekenning van een Interreg-subsidie. Dat was voor het vakblad Civiele techniek reden om een artikel te wijden aan dit project, waarbij omgaan met overvloedig water op wegen centraal staat.

Hoeveel water stroomt er van de  snelweg?

In 2023 zijn bij InnovA58 een weerstation en meetput in gebruik genomen om de komende jaren ondermeer te meten hoeveel regenwater van het ZOAB wordt afgevoerd en hoeveel ervan verdampt. Hiervoor is een deel van de goot langs de snelweg met cement afgedamd om ervoor te zorgen dat afstromend water in de meetput terechtkomt en niet in de sloot.

Schat aan informatie

In de put wordt op drie niveaus het debiet gemeten, het volume water dat per tijdseenheid wordt afgevoerd. Dit meerjarige meetprogramma geeft naar verwachting een schat aan informatie over de beschikbaarheid van water in ver schillende periodes van het jaar en daarmee voor de potentie van een climate adaptive waterhub alhier. Die kennis wordt ingebracht in Rural Roadwater Rescue.

Eerder interviewden we Jacques Peerboom hierover voor het artikel 'De reis van regendruppels van de A58'.

Europees logo Interreg met tekst Nort-west Europe cofunded by European Union Rural Roadwater Rescue

 

Cookie-instellingen