Wegverbreding A58 Eindhoven-Tilburg toch op prioriteitenlijst

projectteam InnovA58 18-11-2022 1684 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt 126 miljoen euro extra budget vrij om de A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden naar twee maal drie rijstroken. Er is nog geen planning voor dit project.

Met het extra budget is het tekort voor dit project opgelost. In de MIRT-brief van 14 november 2022 staat dat het project A58 Eindhoven-Tilburg wordt toegevoegd aan de lijst van prioritaire projecten die in juni is vastgesteld. Een planning is echter nog niet te geven vanwege de stikstofberekeningen die nog gemaakt moeten worden.

Het bedrag is onderdeel van de Brainportdeal, waarin Rijk en regio investeringsafspraken hebben gemaakt voor verdere ontwikkeling van de Brainportregio. Dit bericht kwam na het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Dat betekent dat verbreding van dit traject wordt toegevoegd aan de prioriteitenlijst van het ministerie van juni 2022. Het bedrag is bedoeld om de kostenstijging van de huidige scope op te vangen; er kunnen dus geen aanvullende maatregelen van gefinancierd worden. 

Annabosch-Galder

De A58 tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabosch wordt niet aangepakt. Er is geen stikstofruimte om deze weg driebaans te maken. Het nabijgelegen bos bij Ulvenhout is namelijk heel kwetsbare natuur.

 

Cookie-instellingen