Kamerbrief 23 juni 2022: wegverbredingen A58 behoren tot de vertraagde infraprojecten

projectteam InnovA58 24-06-2022 2693 keer bekeken

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over veertien infrastructuurprojecten die minstens 2,5 jaar vertraging oplopen, waaronder de twee InnovA58-projecten. Er zijn te weinig experts voor de verplichte stikstofberekeningen.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld om de stikstofuitstoot terug te dringen zodat Nederlandse natuurgebieden kunnen herstellen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over veertien infrastructuurprojecten die minstens 2,5 jaar vertraging oplopen. Er zijn te weinig experts voor de verplichte stikstofberekeningen. De twee A58-trajecten Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder lopen deze vertraging op.

Nieuwe stikstofberekeningen nodig, maar tekort aan deskundigen

In juli 2021 besloot het kabinet dat stikstof tot 25 kilometer van de bron gecompenseerd moet worden. Dat was veel ruimer dan de daarvoor geldende afstand van 5 kilometer. Vooral voor infraprojecten betekende dit besluit dat er nieuwe stikstofberekeningen nodig zijn. Zo kan beoordeeld worden wat de mogelijke effecten van de plannen zijn op de natuur. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Het aantal deskundigen dat deze berekeningen en beoordelingen kan maken is beperkt. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt in de volgorde waarin deze projecten worden voorbereid.

23 juni 2022: Kamerbrief

In de brief van Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de tweede Kamer van 23 juni 2022 worden de elf projecten genoemd waarvoor als eerste de stikstofberekeningen worden gemaakt. Op z’n vroegst zijn begin 2025 voor deze elf projecten stikstofberekeningen gemaakt.

Lijst met prioritaire projecten stikstofberekeningenjuni2022
Bron: Kamerbrief MIRT voorjaar 2022

Dat betekent voor veertien andere infrastructuurprojecten dat zij minstens 2,5 jaar vertraging oplopen door het tekort aan experts voor de verplichte stikstofberekeningen.

A58: Eindhoven-Tilburg, Sint Annabosch-Galder niet bij de elf voorrangsprojecten

De verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg staat niet in de lijst met elf voorrangsprojecten en moet dus langer wachten op stikstofberekeningen, net als InnovA58-project Sint Annabosch-Galder. Ook dit project kent een groot fileknelpunt.

schema met de 14 vertragingsprojecten
De infraprojecten die langer moeten wachten op stikstofberekeningen.
MIRT= Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Bron: Kamerbrief MIRT voorjaar 2022

Deur op een kier

Toch staat voor Eindhoven-Tilburg de deur op een kier. Over het prioriteit geven aan dit InnovA58-project vindt nog op een nader moment overleg plaats met de regio. Als dit vervolgens tot overeenstemming leidt, dan kan de A58 aan de lijst prioritaire projecten worden toegevoegd.

Criteria voor de keuze van de top 11 van voorrangsprojecten

De prioriteitenlijst van 11 projecten kwam tot stand aan de hand van de volgende criteria:

• het verbeteren van de verkeersveiligheid;

• het wegnemen van grote fileknelpunten;

• de fase van voorbereiding c.q. mogelijkheden tot snellere realisatie

• de samenhang met andere grote projecten; bijvoorbeeld met onderhoud of renovatie van bestaande wegen, vaarwegen en waterwerken;

• een evenwichtige verdeling over het land;

• het verminderen van werk door gezamenlijke voorbereiding;

• de financiële situatie (is er sprake van een sluitende begroting danwel van een financieel tekort dat nog dekking behoeft).

 

 

Cookie-instellingen