Ontwerptracébesluit Eindhoven-Tilburg in de wachtkamer

projectteam InnovA58 18-01-2022 2537 keer bekeken

Momenteel maakt Rijkswaterstaat het Ontwerptracébesluit (OTB) Eindhoven-Tilburg zover als mogelijk af. Helaas bevat het OTB, vanwege de huidige stikstofproblematiek, nog geen informatie en maatregelen over stikstof. Dat betekent dat de tervisielegging niet in de eerste helft van 2022 zal plaats vinden. Inmiddels is het nieuwe kabinet gevormd. InnovA58 hoopt dat er nu zo snel mogelijk groen licht komt om het OTB inclusief stikstof compleet te maken.

Stikstofproblematiek vertraagt bouwprojecten

De uitspraak van de Raad van State in 2019 zorgde ervoor dat veel projecten, o.a. in de wegenbouw, (deels) stil kwamen te liggen. De reden is dat er een nieuwe rekenmethodiek moest worden gemaakt om de stikstofneerslag op de omgeving te berekenen. Dat geldt ook voor de wegverbredingsprojecten A58 Sint Annabosch-Galder en Eindhoven-Tilburg.

Nieuw rekenmodel stikstof

Vanaf begin 2022 is er een nieuw model beschikbaar voor het berekenen van stikstofneerslag*. Dat betekent dat er de komende periode veel werk opnieuw gedaan moet worden. De beschikbare capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen uit te voeren en mogelijke stikstofeffecten te kunnen beoordelen, is beperkt: er moeten keuzes gemaakt worden.

Met de regionale bestuurders is eind november 2021 tijdens de Bestuurlijke Overleggen Verstedelijking en Financieel Beeld besproken op grond van welke criteria keuzes gemaakt kunnen worden. Op basis van het finale afwegingskader zal een prioritering worden gemaakt van projecten die een beroep op de beschikbare capaciteit aan deskundigen kunnen doen. Het streven is om de prioritering van projecten begin 2022 met de Tweede Kamer te delen.

Planning ter visielegging OTB Eindhoven-Tilburg nog onbekend

Zodra we weten wanneer het deeltraject van InnovA58 Eindhoven-Tilburg aan de beurt is voor nieuwe stikstofberekeningen, maken we een herziene planning voor de tervisielegging van dit OTB en alle daaropvolgende stappen als Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen, het Tracébesluit, start van de uitvoering, etc. Intussen werken we zo ver mogelijk door aan het OTB voor dit traject. Dat wordt dan vooralsnog afgerond zonder stikstofparagraaf.

De wegverbredingsplannen voor Sint Annabosch-Galder kunnen pas verder ontwikkeld worden als de uitstoot van stikstof aanzienlijk wordt beperkt. Dat is een behoorlijke uitdaging. Dat betekent dat de ter visielegging van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) pas op de langere termijn verwacht kan worden.

Het planningsschema van de InnovA58-projecten is bijgewerkt met de meest recente informatie (februari 2022).

Vrachtverkeer op de weg A58 bij Oirschot

Effectstudies Eindhoven-Tilburg: hoe ver zijn we?

Na de zomer van 2021 is, volgens planning, gestart met het uitvoeren van de effectstudies voor het deeltraject Eindhoven-Tilburg. Effectstudies zijn onderzoeken naar de effecten van het ontwerp op de omgeving (milieu) op 12 thema’s, zoals onder meer geluid, ecologie, verkeer en natuur. De effectstudies worden nu afgerond en de daaruit voortkomende benodigde maatregelen worden verwerkt in het ontwerp. Dat betekent dat er dan een compleet beeld is van het wegontwerp en de inpassing in het landschap (zoals plaatsing van geluidsschermen bijvoorbeeld) op basis van de verkeerscijfers 2021 en geldende wet- en regelgeving. Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover we belangstellenden en betrokken informeren zodra er zicht is op een Ontwerptracébesluit.

Eind februari 2022 kunnen belangstellenden via de website www.InnovA58.nl een videopresentatie bekijken waarin we een tussenstand van het ontwerp en de inpassing in de omgeving laten zien. Het is het Integraal Inpassend  Ontwerp (IIO). Natuurlijk laten we via de nieuwsbrief en de website weten wanneer dat precies is.

* Deze rekenmethodiek met een rekenafstand van 25 km wordt nog door de Raad van State beoordeeld.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.