Proeftuin wateropvang en waterberging I Low Tech Campus

Door klimaatverandering wisselen zeer natte periodes en langere droge tijden elkaar af. Bij InnovA58 experimenteren we met de opvang van water van de snelweg om het bij droogte te kunnen gebruiken in de regio. Dat doen we met veel lokale en regionale partners en deels in een Europese samenwerking

De ene keer is er in Nederland teveel water, de andere keer te weinig. We willen graag op technisch, organisatorisch en economisch gebied experimenteren met het opvangen van zoet water van de snelweg A58. Het water moet vervolgens geanalyseerd, gezuiverd en opgeslagen worden. Het water kan dan in droge periodes in de omgeving gebruikt worden. Verschillende deelprojecten binnen InnovA58 zijn onderdeel van het testen en experimenteren met de mogelijkheden.

Opvang van water van de snelweg

Bij InnovA58 onderzoeken we aan de snelweg A58 bij Eindhoven hoeveel regenwater van de snelweg afstroomt. Een belangrijke vraag die ons bezighoudt is hoeveel water er verdampt en hoeveel uiteindelijk uit de ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) stroomt en hoe snel dat gaat. Om daar enig vat op te krijgen, is in december een meetlocatie ingericht langs de A58 nabij verzorgingsplaats Kloosters. Jacques Peerboom, coördinator geohydrologie bij Rijkswaterstaat, legt in dit interview uit hoe we dat onderzoeken. 'We hebben dit nooit eerder gedaan.'

Meetsysteem afvoer water van de A58

Europese samenwerking

Om goed te kunnen experimenteren is veel kennis en kunde nodig. Daarom werkt Rijkswaterstaat/InnovA58 lokaal, regionaal, nationaal én internationaal samen op het gebied van water. Zo dienden we met zes partners uit vier landen (Duitsland, Beligie, Frankrijk en Nederland) een INTERREG-subsidie aanvraag in onder de naam Rural Road Water Rescue. Die werd gehonoreerd in november 2023. Het eerste doel van deze samenwerking is om kennis te verzamelen en een strategie te maken voor wateropvang en hergebruik.

Het vakblad Civiele techniek besteedde in het voorjaar van 2024 uitgebreid aandacht aan dit waterproject.

blauw wit europees logo met letters Interreg

Climate adaptive waterhub

Vervolgens wordt eveneens in een partnersamenwerking onderzocht hoe onder andere bij InnovA58 een concrete casus met wateropvang en hergebruik kan worden uitgevoerd: de aanleg van een climate adaptive water hub (CAWH).

de weg van water op de snelweg naar lokaal gebruik
Illustratie bij het idee van een Climate Adaptive Waterhub

Daarnaast legde Gebr. van Kessel (KWS) bij de aanleg van de innovatiestroken de innovatieve Aquabase aan. Op die manier wordt regenwater van de opgevangen onder het wegdek.

Afbeeldingen

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen