Grondaankoop

Rijkswaterstaat is in april 2017 gestart met de grondverwerving rond de A58. De grond is nodig voor de verbreding van de weg van 2 naar 3 rijstroken. Het gaat om de trajecten tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder. Inmiddels lopen met een groot aantal betrokken eigenaren gesprekken en zijn er op het traject Eindhoven-Tilburg diverse aankopen gerealiseerd.

Het traject Annabosch-Galder heeft enige vertraging in de uitwerking van het ontwerp. In de tweede helft van 2018 komt naar verwachting meer duidelijkheid over het  ontwerp dat uiteindelijk terugkomt in het ontwerptracébesluit (OTB). Vanaf dat moment zullen we met alle in het ontwerp betrokken eigenaren gesprekken gaan voeren over grondaankoop. Daarbij houden onze adviseurs grondverwerving er nadrukkelijk rekening mee dat de plannen pas bij vaststelling van het tracébesluit (TB) eind 2019 hun definitieve vorm krijgen.

Planning gesprekken
Voor het traject Annabosch-Galder geldt dat de uitwerking van het ontwerp dat in het (O)TB wordt opgenomen nog enige tijd vraagt. De gesprekken in dit traject zullen volgens de huidige planning in de tweede helft van 2019 starten.

Speciaal team
Voor de verwerving van grond zetten we een speciaal team in van deskundige grondaankopers die het project, de procedures en de gevoeligheden goed kennen. We pakken de grondverwerving heel zorgvuldig aan: het gaat tenslotte om het eigendom van particulieren, organisaties en bedrijven. Grondaankopers in dit project zijn Hugo Wijnands, Ronald Kempers, Gert Jan van Walsum en Dick Houwaard. Zie hun contactgegevens in de factsheet over grondverwerving aan de rechterkant van deze pagina.

Interview met Hans Gijezen - accountmanager Vastgoed regio Zuid

‘InnovA58 is een dynamisch project’

Rijkswaterstaat heeft een afdeling die zich uitsluitend met grondverwerving bezighoudt. Dat is niet zomaar: het aankopen van grond is vaak een essentiële voorwaarde om een project te kunnen uitvoeren. Hans Gijezen is binnen deze afdeling regisseur Grondverwerving. ‘Grondverwerving rond InnovA58 is – naast enkele andere projecten – een belangrijke projectopdracht voor mij.’

De naam InnovA58 zegt het al: de aanpassing van de A58 gaat verder dan alleen verbreding. ‘De opdracht is om er een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg van te maken. Dat betekent: zoveel mogelijk innovaties doorvoeren’, vertelt Gijezen. ‘Dat is voor ons een extra uitdaging omdat je van de gebaande paden afwijkt en flexibel moet kunnen inspelen op vernieuwende ideeën.’

Zorgvuldige aanpak
Overleggen en onderhandelen met gemeentes, natuurorganisaties en (in dit geval) ook Defensie is aan de orde van de dag. Gijezen noemt een paar voorbeelden. ‘De legerplaats Oirschot ligt langs de A58 en de gemeente Eindhoven is met plannen rond het vliegveld bezig. Vlakbij knooppunt Sint-Annabosch ligt het Ulvenhoutse bos. Dat is een beschermd natuurgebied en vraagt om een uiterst zorgvuldige aanpak. Niet in de laatste plaats omdat we na moeten denken over natuurcompensatie.’ Een dynamisch project? ‘Dat is het zeker’, zegt Gijezen lachend.

Persoonlijke binding
De onderhandelingen met particuliere grondbezitters vragen een wat andere aanpak. ‘Professionele organisaties kennen de procedures over het algemeen goed en hebben minder emotionele binding met het eigendom. Voor particulieren is het soms heel ingrijpend.’ Hans Gijezen weet dit als geen ander: hij zit al veertig jaar in het ‘vastgoedvak’, waarvan de laatste 20 jaar bij Rijkswaterstaat. ‘Ik was onder meer betrokken bij de Maaswerken. Via enquêtes bevroegen we destijds regelmatig eigenaren. Dit wees bijvoorbeeld uit dat betrokkenen graag meer contactmomenten en informatie over de voortgang wilden. Eigenaren hebben graag snel duidelijkheid en vinden het vervelend lang in onzekerheid te zitten. Daar hebben we veel van opgestoken en we besteden daar ook de nodige zorg aan.’

Over deze site        

Disclaimer
Privacy
Copyright