MIRT-brief: update wegverbredingen en innovaties InnovA58

projectteam InnovA58 03-07-2023 1349 keer bekeken

Op 23 juni jl. stuurden minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een brief naar de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin staat ook een update over de InnovA58-projecten.

InnovA58 heeft drie deelprojecten: de wegverbredingen A58 Annabosch–Galder en Eindhoven–Tilburg en een innovatieproject. In onderstaande leest u wat de informatie in de brief betekent voor deze projecten.

A58 Annabosch - Galder

InnovA58-deelproject Annabosch - Galder blijft stilliggen. Dit deel van de A58 grenst aan Natura2000-gebied Ulvenhoutse Bos. 

A58 Eindhoven-Tilburg

Budget

In juni 2022 werd al bekend dat de planuitwerking voor het A58-gedeelte Eindhoven-Tilburg op ‘pauze’ was vanwege de stikstofproblemen in Nederland en budgettekorten. Eind 2022 zijn met de regio al afspraken gemaakt over extra budget. 

Stikstofruimte nodig

Het Rijk is nu in overleg met de regio (provincie) over stikstofruimte. Dat betekent dat gezocht wordt naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat in de Natura-2000-gebieden waar de wegverbreding extra stikstofneerslag veroorzaakt, deze extra neerslag weer opgeheven wordt door het verminderen van stikstofneerslag uit andere bronnen. Als duidelijk wordt dat dit op redelijke termijn kan lukken, dan gaan we verder met de planuitwerking. Tot die tijd staat het project in de pauzestand.

Innovaties InnovA58

Het innovatieproject op en rondom parkeerplaats Kloosters gaat gewoon door. Alleen een extra reservering van € 59 miljoen komt te vervallen. Dit bedrag was bedoeld als dekking voor mogelijke extra kosten van het toepassen van innovaties bij de daadwerkelijke wegverbreding A58. 

close-up van een laag asfalt
Duurzaam asfalt op de innovatiestroken bij Kloosters

Innovatieproject draagt bij aan duurzame ambities Rijkswaterstaat voor 2030

Het innovatiedeel van het project InnovA58 heeft als opdracht om duurzame innovaties te testen voor de bouw- en infrasector en voor een duurzame leefomgeving. Op het innovatieterrein aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters worden samen met marktpartijen, kennisinstellingen en mede-overheden (zoals gemeente, waterschappen en provincies) bijvoorbeeld duurzaam asfalt, duurzame geluidsschermen, duurzame belijning en de emissieloze bouwplaats in de praktijk getest. Ook wordt verzorgingsplaats Kloosters omgebouwd tot moderne, duurzame stopplek voor weggebruikers. Als innovaties succesvol zijn getest, kunnen ze breder worden toegepast bij projecten. Het past in de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 100% klimaatneutraal en circulair te werken.


 

 

Cookie-instellingen