Zonnepanelen slim toepassen

projectteam InnovA58 25-05-2023 632 keer bekeken

Op ons innovatieterrein aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters liggen zonnepanelen in een proefopstelling. Gewone zonnepanelen zijn op zich natuurlijk niet innovatief. Maar als we ze in bermen zouden willen plaatsen, dan worden er strenge eisen aan gesteld. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden.

Zonnepanelen in de berm: veiligheid voorop

Wanneer Rijkswaterstaat ervoor kiest om zonnesystemen in de berm te plaatsen, dan is aandacht voor de veiligheid van de weggebruiker vanzelfsprekend. Bij de keuze voor reguliere zonnesystemen kan dit betekenen dat een vangrail noodzakelijk is. 

Maar kunnen we ook een systeem ontwikkelen dat rekening houdt met de veiligheid voor de weggebruiker waarbij een vangrail níet nodig is? Dat noemen we dan 'obstakelvrije' zonnepanelen.

zonnepanelen liggen in de berm langs de snelweg
Proefopstelling obstakelvrije zonnepanelen

Uit onderzoek komen aandachtspunten naar voren waar een veilig zonnesysteem rekening mee moet houden, bijvoorbeeld: botsing, draagkracht, reflectie van licht, slipgevaar en afwatering. Met deze criteria in het achterhoofd zochten we naar  kansrijke zonnesystemen die hieraan zouden kunnen voldoen. 

Testpanelen langs de Innovatiestrook

Op basis van de aandachtspunten vanuit verkeersveiligheid zijn een aantal zonnesystemen geselecteerd die in een demo-opstelling langs de innovatiestrook zijn geplaatst. Het gaat om:

  • glasvrije zonnepanelen op een betonnen drager
  • glasvrije zonnepanelen op aluminium profielen
  • glasvrije zonnepanelen in een dakjesopstelling:
  • standaardpanelen in een lage zuid en oost-west opstelling
mensen in oranje hesjes bij zonnepanelen in de berm langs de snelweg.
De zonnepanelen worden in de proefopstelling geplaatst

Alle typen zijn zoveel mogelijk ingegraven. De live opstelling maakt het mogelijk om nog beter te kijken naar veiligheidsaspecten en of een veilig en economisch interessant zonnesysteem voor de obstakelvrije zone kan worden ontwikkeld.

De zonnepanelen liggen tot in juni op Kloosters.

Achtergrond: opwek van energie op rijksvastgoed

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de landelijke klimaatdoelen te halen. Meer informatie over OER.

Cookie-instellingen